+30 6980 692965 06:00 - 24:00 (GMT+2)

Όροι και Προϋποθέσεις

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις

ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΜΙΑ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΡΗΤΡΑ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ. ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΧΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΙΑΤΑΞΗ.

Οι συγκεκριμένοι Όροι και Προϋποθέσεις περί ενοικίασης, το έγγραφο ενοικίασης που παραλαμβάνετε όταν σας δίδεται η πρόσβαση στο αυτοκίνητο που ενοικιάζετε (Το “Συμβόλαιο Ενοικίασης”), όποιο επιπλέον έγγραφο υπογεγραμμένο από εσάς, οιαδήποτε έγγραφα ή συμβάσεις (ή σύνδεσμοι για on-line έγγραφα και συμφωνίες) που στέλνονται σε εσάς ηλεκτρονικώς σχετικά με την Ενοικίασή σας, και η απόδειξη ή καταχώρηση (η “Απόδειξη Ενοικίασης”) με μηχανογραφημένες τις χρεώσεις ενοικίασης, μαζί συνιστούν την “Σύμβαση Ενοικίασης” μεταξύ εσάς και της RentCar.gr, ή τον ανεξάρτητο κάτοχο άδειας ενοικίασης που αναγνωρίζεται εντός του Συμβολαίου Ενοικίασης (RentCar.gr)

Εσείς ενοικιάζετε από την RentCar.gr το αυτοκίνητο που περιγράφεται στο Συμβόλαιο Ενοικίασης, η οποία ενοικίαση αποτελεί απλώς μία προσωρινή μεταβίβαση και όχι κατοχή του εν λόγω οχήματος. Σημειώστε ότι δεν ενοικιάζετε συγκεκριμένο αυτοκίνητο αλλά συγκεκριμένη κατηγορία αυτοκινήτου. Εσείς συμφωνείτε με τους όρους της Σύμβασης Ενοικίασης, υπό την προϋπόθεση ότι οι όροι αυτοί δεν απαγορεύονται από το νόμο δικαίου που καλύπτει αυτήν την ενοικίαση. Οι όροι “Εσείς” και “Εσάς” αναφέρονται στο πρόσωπο που υπογράφει την Σύμβαση, οι όροι “εμείς” και “εμάς” αναφέρονται στην RentCar.gr. Εσείς επίσης συμφωνείτε ότι δεν είστε πράκτορας οιουδήποτε σκοπού και ότι δεν μπορείτε να εκχωρήσετε εκπροσώπους ή να μεταβιβάσετε τις υποχρεώσεις σας βάσει της Σύμβασης Ενοικίασης και οποιουδήποτε διακριτού μέρους αυτής.

Ο όρος “αυτοκίνητο” στη Σύμβαση Ενοικίασης σημαίνει το αυτοκίνητο που ενοικιάσθηκε σε εσάς ή την αντικατάσταση αυτού και συμπεριλαμβάνει λάστιχα, εργαλεία, κλειδιά, κλειδοθήκες, εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένων και των προαιρετικών εξαρτημάτων, πινακίδων και εγγράφων και οποιονδήποτε άλλων προϊόντων ή αγαθών που παρέχονται από την RentCar.gr μαζί με το όχημα ή ενοικιάζονται ξεχωριστά σε εσάς από την RentCar.gr εκτός αν ορίζεται διαφορετικά ρητώς στην Σύμβαση Ενοικίασης.

Η εταιρία μας είναι συμμορφούμενη με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων. Σας διαβεβαιώνουμε ότι λαμβάνουμε σοβαρά την ιδιωτικότητά σας και χρησιμοποιούμε τις προσωπικές πληροφορίες μόνον για να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες που έχετε ζητήσει από εμάς ή για οποιονδήποτε άλλο σχετικό σκοπό για την διαδικασία υπηρεσίας που παρέχουμε σε εσάς.

Οποιαδήποτε αλλαγή στη Σύμβαση Ενοικίασης ή τα δικαιώματά θα πρέπει να γνωστοποιείται γραπτώς και να είναι υπογεγραμμένη από εξουσιοδοτημένο υπάλληλο της RentCar.gr. Συμφωνείτε επίσης ότι έχουμε το μονομερές δικαίωμα να αλλάξουμε τους εν λόγω Όρους και Προϋποθέσεις ανά πάσα στιγμή γραπτώς ή σε ηλεκτρονική μορφή, ή μέσω κοινοποίησης αυτών των αλλαγών στην ιστοσελίδα της RentCar.gr. Τέτοιες αλλαγές θα εφαρμοσθούν στις ήδη καταχωρημένες ενοικιάσεις κατόπιν ειδοποίησης, όπως ορίζεται από την ημερομηνία αυτής της ειδοποίησης, εάν έχει σταλεί σε γραπτή μορφή, ή την ημερομηνία όπου αυτές οι αλλαγές κοινοποιήθηκαν στην ιστοσελίδα της RentCar.gr, η οποία ημερομηνία θα αναγράφεται εκεί, χωρίς καμία υποχρέωση από εσάς να υπογράψετε τους αλλαγμένους Όρους και Προϋποθέσεις. Όποιες αλλαγές στους εν λόγω Όρους και Προϋποθέσεις θα δημοσιοποιούνται όπως εμφανίζονται στον ιστότοπο της RentCar.gr στη διεύθυνση www.rentcar.gr και θα διέπουν όλες τις ενοικιάσεις που αρχίζουν μετά την δημοσιοποίηση, ακόμη και αν οι όροι που παρέχονται κατά την στιγμή κράτησης του ενοικιαζόμενου αυτοκινήτου είναι διαφορετικοί.

Εσείς παρουσιάζετε στην RentCar.gr ότι είσαστε ικανός οδηγός και κάτοχος ισχύοντος διπλώματος οδήγησης και παραμένετε έτσι, καθ' όλη τη διάρκεια της ενοικίασης. Συμφωνείτε ότι έχουμε το δικαίωμα να επαληθεύσουμε ότι η άδειά σας έχει εκδοθεί έγκυρα και είναι σε καλή κατάσταση (δεν αναστέλλεται, ανακαλείται ή άλλως περιορίζεται με οποιονδήποτε τρόπο) ως προϋπόθεση για κάθε μίσθωση, και ότι κατά τη διακριτική μας ευχέρεια μπορούμε να αρνηθούμε να σας ενοικιάσουμε κάποιο όχημα αν η άδειά σας δεν είναι έγκυρη. Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε ενοίκια με βάση (i) πληροφορίες σχετικά με την κατάστασή του διπλώματος οδήγησής σας, (ii) την αυθεντικότητα της άδειας οδήγησης ή άλλων διαπιστευτηρίων σας, (iii) την αδυναμία επαλήθευσης της ταυτότητάς σας ή των μεθόδων πληρωμής, (iv) πληροφορίες από το Τμήμα Μηχανοκίνητων Οχημάτων της δικαιοδοσίας που εξέδωσε την άδεια χρήσης σας, ή (v) οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που ελήφθησαν από οποιαδήποτε άλλη πηγή στην επιχείρηση επικύρωσης ταυτότητας ή πιστοποιητικού άδειας οδήγησης που θεωρούμε αξιόπιστες. Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να επικυρώνουμε τα διαπιστευτήρια οδήγησης και την κατάσταση του διπλώματος οδήγησης, περιοδικά χωρίς προειδοποίηση προς εσάς, εκτός εάν απαιτείται από το νόμο. Εκτός εάν διαφορετικά, επιτρέπεται ρητά από την ισχύουσα νομοθεσία, μόνο εσείς, ο σύζυγός σας ή ο εγχώριος συνεργάτης σας, ή αν ενοικιάζετε από εμάς βάσει συμφωνίας εταιρικού λογαριασμού του εργοδότη σας, ο εργοδότης σας ή κάποιος υπάλληλος που σχετίζεται με επαγγελματικά καθήκοντα μπορεί να οδηγήσει το αυτοκίνητο (καθένας ως "Επιτρεπόμενος Οδηγός"), αλλά μόνο με την δική σας παραχώρηση. Κάθε Επιτρεπόμενος Οδηγός πρέπει να είναι τουλάχιστον 21 ετών ή έως 75 και πρέπει να είναι ικανός και νόμιμος οδηγός ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της οποίας το άτομο αυτό χειρίζεται το αυτοκίνητο. Κάθε οδηγός θα πρέπει να είναι κάτοχος του διπλώματος οδήγησής του για τουλάχιστον ένα ημερολογιακό έτος έτσι ώστε να του επιτραπεί να ενοικιάσει ένα όχημα από την RentCar.gr. Για τους νέους οδηγούς , δηλαδή ηλικία; 21-24 ετών καθώς και για τους ηλικιωμένους, δηλαδή άνω των 75 ετών, εφαρμόζεται μία έξτρα ασφάλιση η οποία πληρώνεται κατά την παραλαβή του αυτοκινήτου. Οποιοδήποτε πρόσωπο εκτός από εσάς, ή οποιοσδήποτε Επιτρεπόμενος Οδηγός που οδηγεί το αυτοκίνητο θα πρέπει να έχει υπογράψει τη φόρμα Πρόσθετου Οδηγού κατά την παραλαβή του αυτοκινήτου, στην αρχή της ενοικίασης. Η εταιρεία μας μπορεί να χρεώσει τον οποιονδήποτε πρόσθετο οδηγό που εξουσιοδοτείται να οδηγήσει το αυτοκίνητο, ο οποίος θα προσδιορίζεται στη Σύμβαση Ενοικίασης. Αναγνωρίζετε ότι θα παραμείνετε οικονομικά υπεύθυνοι, βάσει της Σύμβασης Ενοικίασης, ανά πάσα στιγμή, ακόμη και αν το αυτοκίνητο οδηγείται από τον Επιτρεπόμενο Οδηγό ή από οποιονδήποτε άλλο εκτός από εσάς. Η RentCar.gr διατηρεί επίσης το δικαίωμα να απορρίψει οποιαδήποτε σύμβαση μίσθωσης βάσει της διακριτικής ευχέρειας του εκμισθωτή, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει φυσική ικανότητα, ηλικία και ικανότητα του δυνητικού πελάτη.

Συμφωνείτε να επιστρέψετε το αυτοκίνητο σε εμάς στην ίδια κατάσταση στην οποία το παραλάβατε, εξαιρουμένης της συνήθους φθοράς, κατά την ώρα και στην τοποθεσία όπως αναγράφεται στο Συμβόλαιο Ενοικίασης. Θα πρέπει να το επιστρέψετε νωρίτερα στην περίπτωση που σας ζητηθεί από εμάς. Εάν το επιστρέψετε νωρίτερα ή αργότερα, ένα διαφορετικό ή υψηλότερο κόστος ενοικίασης μπορεί να προκύψει και, αν επιστραφεί αργότερα, μπορεί επίσης να χρεωθείτε ένα φόρο καθυστερημένης επιστροφής. Εάν επιστρέψετε το αυτοκίνητο εκτός του ωραρίου λειτουργίας, εφόσον αυτό επιτρέπεται από την εκάστοτε τοποθεσία, με ένα επιπλέον κόστος για αυτήν την υπηρεσία. Οι ώρες λειτουργίας διαφέρουν ανά τοποθεσία. Εάν δεν μπορούμε να βρούμε το αυτοκίνητο όταν ανοίξει η τοποθεσία, η υπευθυνότητά σας για όλες τις χρεώσεις, ζημιές ή και απώλεια του αυτοκινήτου συνεχίζονται έως ότου το αυτοκίνητο βρεθεί ή ανακτηθεί. Εάν επιθυμείτε να επεκτείνετε την ενοικίασή σας θα πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας στο +306980692965 ή να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε άλλη μέθοδο την οποία εγκρίνουμε για να ζητήσετε την επέκταση, πριν από την ημερομηνία επιστροφής σας. Μπορούμε ή δεν μπορούμε να παραχωρήσουμε μια επέκταση ή να απορρίψουμε την επέκταση για ολόκληρη την περίοδο που ζητάτε, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια. Εάν δεν επιστρέψετε το αυτοκίνητο στη θέση που προσδιορίζεται στη Συμφωνία ενοικίασης, όπως και την ημερομηνία που απαιτείται βάσει της Σύμβασης Ενοικίασης, ενδέχεται να σας επιβληθούν ποινικές κυρώσεις. Αν επιτρέψουμε μια επέκταση, μπορεί να εφαρμοστεί διαφορετική ή υψηλότερη τιμή στην περίοδο παράτασης και μπορεί επίσης να εφαρμοσθεί και ένας φόρος υπηρεσίας.

Το αυτοκίνητο πρέπει να επιστραφεί στη συμφωνημένη τοποθεσία επιστροφής όπως αυτή καθορίζεται στο Συμβόλαιο Ενοικίασης. Αν η επιστροφή αναφέρεται σε τοποθεσία διαφορετική από την τοποθεσία όπου αναγράφεται στη μίσθωση σας, θα χρειαστεί να πληρώσετε ένα τέλος υπηρεσίας, εκτός και αν είναι μεταξύ των επίσημων σταθμών μας. Εάν επιστρέψετε το αυτοκίνητο σε διαφορετική θέση από τη συμφωνηθείσα τοποθεσία επιστροφής χωρίς την άδειά μας, συμφωνείτε να καταβάλετε ένα μη εξουσιοδοτημένο ποσό για την τοποθεσία επιστροφής, το οποίον και καθορίζεται από εμάς.

Δεν χρεώνεστε για τον αριθμό διανυόμενων χιλιομέτρων, καθώς σας παρέχουμε την υπηρεσία “Απεριορίστων Χιλιομέτρων”. Οφείλετε να πληρώσετε για την περίοδο ενοικίασης του αυτοκινήτου το ποσόν που αναφέρεται στο Συμβόλαιο Ενοικίασης. Η ελάχιστη χρέωση είναι για μία ημέρα (24 ώρες) (όπως και η ελάχιστη διάρκεια ενοικίασης καθορίζεται στην μία ημέρα) ή μία προκαθορισμένη τιμή. Η ημερήσια χρέωση ισχύει για διαδοχικές περιόδους 24 ωρών που αρχίζουν από την ώρα και το λεπτό που αρχίζει η μίσθωση ή, αν ορίζεται ημερολογιακή ημέρα στη σύμβαση ενοικίασης, κάθε διαδοχική ημερολογιακή ημέρα ή οποιοδήποτε μέρος μιας ημερολογιακής ημέρας που αρχίζει την ημερολογιακή ημέρα έναρξης της ενοικίασης. Εάν δεν συμμορφώνεστε με τυχόν προϋποθέσεις για ειδικές τιμές που αναφέρονται στη σύμβαση ενοικίασης, θα χρεώνονται τα ανάλογα ισχύοντα τέλη. Οφείλετε να πληρώσετε όλες τις χρεώσεις που ισχύουν για την ενοικίαση, για τις διάφορες υπηρεσίες και, όπου χρειάζεται, αμοιβές αερολιμενικών εγκαταστάσεων ή / και τέλη ανάκτησης, αμοιβές ανάκτησης άδειας οχήματος, άλλα τέλη και προσαυξήσεις.

α) Θα καταβάλετε επίσης μια λογική χρέωση, όπως θα καθοριστεί κατά τη δική μας διακριτική ευχέρεια, για τον καθαρισμό του εσωτερικού του αυτοκινήτου κατά την επιστροφή του εάν υπάρχουν οποιεσδήποτε κηλίδες, βρωμιές ή μυρωδιές, οι οποίες έχουν προκληθεί από εσάς και δεν μπορούν να καθαριστούν με τις συνήθεις διαδικασίες καθαρισμού που χρησιμοποιούμε, μετά από κάθε ενοικίαση.

β) Εάν το κλειδί(-α) ή η κλειδοθήκη (-ες) δεν επιστραφούν μαζί με το αυτοκίνητο, θα χρεωθείτε εξ ολοκλήρου το κόστος απώλειας.

γ) Διατηρούμε στόλο για μη καπνίζοντες, συμπεριλαμβανομένης απαγόρευσης χρήσης ηλεκτρονικών τσιγάρων στο αυτοκίνητο. Θα πληρώσετε μία επιπλέον χρέωση εάν επιστρέψετε το αυτοκίνητο και μυρίζει ή είναι λερωμένο από ατμό ή καπνό ή ηλεκτρονικό τσιγάρο.

δ) Εσείς και κάθε τρίτος στον οποίο χρεώνονται χρεώσεις μίσθωσης, όπως ασφαλιστής ή εργοδότης, είναι αλληλέγγυα υπεύθυνοι για την πληρωμή όλων των εν λόγω χρεώσεων. Αν μας καθοδηγείτε να χρεώσουμε τέτοιες χρεώσεις σε τρίτους, δηλώνετε ότι έχετε εξουσιοδοτηθεί να το πράξετε εξ ονόματος του τρίτου μέρους.

ε) Στο βαθμό που χρησιμοποιείτε οποιονδήποτε κωδικό έκπτωσης ποσοστού / οφέλους σχετικά με μια μίσθωση, συμφωνείτε ότι πληροίτε τα απαιτούμενα κριτήρια για τη χρήση αυτού του κωδικού έκπτωσης. Οποιαδήποτε άλλη χρήση θα θεωρείται ως παράνομη χρήση και κλοπή υπηρεσιών για τις οποίες η RentCar.gr μπορεί να ασκήσει ένδικα μέσα, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των εύλογων δικηγορικών αμοιβών και εξόδων και μπορεί να ακυρώσει τυχόν σχετικές εκπτώσεις ή παροχές μίσθωσης.

ζ) Η RentCar.gr καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να διασφαλίσει ότι όλες οι τιμές και οι περιγραφές που αναφέρονται στην ιστοσελίδα της ή αλλού είναι σωστές και ακριβείς. Ωστόσο, σε περίπτωση πρόδηλου σφάλματος ή παράλειψης, η RentCar.gr διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει τη συμφωνία ενοικίασης, ακόμη και αν έχουμε ήδη αποδεχτεί την κράτησή σας ή / και έχουμε λάβει την πληρωμή σας. Η ευθύνη μας σε αυτή την περίπτωση θα περιοριστεί στην επιστροφή χρημάτων που έχετε πληρώσει σε σχέση με την κράτηση. Σε περίπτωση πρόδηλου σφάλματος στο οποίο σας επιτρέπουμε να διατηρήσετε την κράτησή σας, διατηρούμε το δικαίωμα να απαιτήσουμε να πληρώσετε τη διαφορά μεταξύ της τιμής που αναφέρεται και της σωστής τιμής, όπως επιβεβαιώθηκε γραπτώς από την RentCar.gr μετά την ανακάλυψη του πρόδηλου σφάλματος . Ως "πρόδηλο σφάλμα", όπως χρησιμοποιείται στην παρούσα παράγραφο, νοείται, σε σχέση με μια εσφαλμένη τιμή, μια τιμή που παρατίθεται από λάθος της  RentCar.gr, η οποία είναι κατά περισσότερο από 15% μικρότερη από την τιμή που θα είχε αναγραφεί, αν δεν γινόταν το λάθος.

Έχετε υποχρέωση να πληρώσετε όλες τις ισχύουσες χρεώσεις που προβλέπονται στη Σύμβαση Ενοικίασης πέραν της βασικής χρέωσης ενοικίασης. Αυτές οι χρεώσεις μπορεί να είναι επιβαρύνσεις ή/και τέλη είσπραξης για την ανάκτηση ορισμένων εξόδων.

Γνωρίζετε ότι έχετε ενημερωθεί ότι αν χρησιμοποιείτε μία κάρτα χρέωσης (συμπεριλαμβανομένων οποιουδήποτε ψηφιακού πορτοφολιού ή εφαρμογή πληρωμών για κινητά τηλέφωνα, συνδεδεμένα με τον λογαριασμό σας), η πίστωση μέχρι το ποσό των εκτιμώμενων συνολικών χρεώσεων σύμφωνα με το πλαίσιο συμφωνίας της Σύμβασης Ενοικίασης, με βάση αυτά που επιβεβαιώνετε σε αυτήν την ενοικίαση, μπορεί να παρακρατηθεί ή να δεσμευτεί από τον εκδότη της κάρτας, που παρουσιάζετε για την πληρωμή των χρεώσεων που αφορούν στην ενοικίασή σας. Διαφορετικά, αν χρησιμοποιείτε κονδύλια χρεωστικής κάρτας στον λογαριασμό τον οποίον η κάρτα είναι συνδεδεμένη μπορεί να παρακρατηθεί το μεγαλύτερο ποσοστό του ποσού των εκτιμωμένων συνολικών χρεώσεων, σύμφωνα με τη Σύμβαση Ενοικίασης, με βάση αυτά που επιβεβαιώνετε σε αυτήν την ενοικίαση, όπως αναγράφονται στο Συμβόλαιο Ενοικίασης, ή το ποσό εγγύησης όπως αυτό ορίζεται στην τοποθεσία στην οποία γίνεται η ενοικίαση του αυτοκινήτου. Συμφωνείτε στην κράτηση ή την παρακράτηση του εν λόγω εκτιμωμένου συνολικού ποσού κατά την στιγμή έναρξης της ενοικίασης. Αντιλαμβάνεσθε ότι θα επιτρέψουμε την αποδέσμευση οποιουδήποτε ποσού που κρατήθηκε ή παρακρατήθηκε μετά την ολοκλήρωση της ενοικίασης (επιστροφή του αυτοκινήτου και διαπίστωση οιωνδήποτε επιπλέον τελών ή χρεώσεων), και ότι οι κανόνες του εκδότη της κάρτας σας ισχύουν για την γραμμή πίστωσήσ σας ή τον λογαριασμό σας που πιστώθηκε για τα συγκεκριμένα ποσά παρακράτησης και μπορεί να μην αποδεσμευθούν αμέσως, σύμφωνα με τον κανονισμό του εκδότη της κάρτας σας.

Έχουμε το δικαίωμα να κατασχέσουμε το αυτοκίνητο οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διακριτική μας ευχέρεια για λόγους που συμπεριλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται στα εξής: το αυτοκίνητο είναι παράνομα παρκαρισμένο, έχει χρησιμοποιηθεί για παραβίαση του νόμου ή των όρων της Σύμβασης Ενοικίασης, ή φαίνεται να έχει εγκαταλειφθεί. Συμφωνείτε ότι δεν χρειάζεται να σας ειδοποιήσουμε εκ των προτέρων και ότι μπορούμε να προβούμε σε οποιαδήποτε ενέργεια λογικώς απαραίτητη, για την κατάσχεση του αυτοκινήτου, συμπεριλαμβανομένων της εξ αποστάσεως απενεργοποίησης της μηχανής του, του κλειδώματος των θυρών, την παρακολούθηση της θέσης του αυτοκινήτου μέσω συσκευών παρακολούθησης GPS και την αξιοποίηση όλων των άλλων συσκευών που συνδέονται με το αυτοκίνητο ή επηρεάζουν τη λειτουργία του αυτοκινήτου. Εάν το αυτοκίνητο ανακτηθεί, συμφωνείτε να μας πληρώσετε ή να μας επιστρέψετε το πραγματικό και λογικό κόστος που μας αναλογεί για την ανάκτηση του αυτοκινήτου. Συμφωνείτε ότι το κόστος αυτό θα χρεωθεί στην πιστωτική ή χρεωστική κάρτα ή στον λογαριασμό που χρησιμοποιήσατε για την ενοικίαση του αυτοκινήτου.

Μερική Απαλλαγή Ευθύνης Ζημιών (CDW)

Ένα ποσό απαλλαγής είναι απαραίτητον να δεσμευθεί στην πιστωτική κάρτα του ενοικιαστή ώστε να καλυφθεί σε κάθε περίπτωση ζημιάς, εάν δεν έχει αγοράσει την Πλήρη Απαλλαγή Ευθύνης Ζημιών (SCDW) όπως περιγράφεται παρακάτω. Εάν το όχημα επιστραφεί χωρίς ζημιές, τότε ολόκληρο το ποσό απαλλαγής θα αποδεσμευθεί από την πιστωτική κάρτα εντός 15 ημερών (αναλόγως την τράπεζα που έχει εκδόσει την κάρτα). Το εν λόγω ποσό απαλλαγής εξαρτάται από την κατηγορία του αυτοκινήτου που έχει επιλέξει ο ενοικιαστής.

Πλήρης Απαλλαγή Ευθύνης Ζημιών (SCDW)

Η Πλήρης Απαλλαγή Ευθύνης Ζημιών (SCDW) παρέχεται και πληρώνεται κατά την άφιξη με ένα ποσό ανά ημέρα που εξαρτάται από την επιλεγμένη κατηγορία αυτοκινήτου. Δεν είναι υποχρεωτική και επιλέγεται με σκοπό τη μείωση του ποσού απαλλαγής.

Να σημειωθεί ότι καμία ασφάλεια στην Ελλάδα δεν καλύπτει τις παρακάτω ζημιές:

  • κάτω, εντός και στην οροφή του αυτοκινήτου
  • τροχοί και λάστιχα
  • καθρέπτες και κρύσταλλα

Επίσης, ο ενοικιαστής δεν καλύπτεται πλήρως, ακόμη και αν έχει αγοράσει την Πλήρη Απαλλαγή Ευθύνης Ζημιών (SCDW), για ζημιές που οφείλονται σε δικό του σφάλμα λόγω αλκοόλ, ναρκωτικών ή μεταφοράς παρανόμου υλικού.

Σε περίπτωση ατυχήματος ή ζημιάς, είναι υποχρεωτικό να προσκομισθεί αναφορά από την αστυνομία, έτσι ώστε ο ενοικιαστής να μπορεί να καλυφθεί από την ασφαλιστική εταιρεία. Εάν ο ενοικιαστής δεν αναφέρει την ζημιά εγκαίρως δεν θα καλυφθεί από την ασφάλεια. Σε περίπτωση ατυχήματος θα πρέπει να πληρωθεί το διαχειριστικό κόστος.

Επιπλέον Ασφάλειες:

Ασφάλεια θραύσης Κρυστάλλων, Τροχών, Κάτω μέρους οχήματος: μπορεί επίσης να αγορασθεί ως επιπλέον ασφάλεια και να πληρωθεί κατά την άφιξη, με ένα επιπλέον κόστος ανά ημέρα.

Οποιοσδήποτε οδηγεί το αυτοκίνητο που επιτρέπεται να το οδηγήσει, σύμφωνα με τη Σύμβαση Ενοικίασης, θα προστατεύεται από την ευθύνη για την πρόκληση σωματικών βλαβών ή θανάτου σε άλλους ή για την καταστροφή της περιουσίας άλλου από τον εξουσιοδοτημένο οδηγό ή / και τον ενοικιαστή μέχρι τα ελάχιστα όρια οικονομικής ευθύνης που απαιτούνται από το νόμο τη δικαιοδοσία στην οποία συμβαίνει το ατύχημα. Το όριο σωματικής βλάβης που υπέστη ένα άτομο περιλαμβάνει οποιαδήποτε αξίωση για απώλεια της κοινοπραξίας ή των υπηρεσιών του συγκεκριμένου προσώπου.

Όπου ο εφαρμοστέος νόμος επεκτείνει αυτήν την προστασία σε έναν μη-επιτρεπόμενο οδηγό, ισχύουν οι ίδιοι όροι. Εκτός από τις περιπτώσεις όπου απαιτείται από το νόμο να είναι πρωτεύουσα ή επιπλέον, οποιαδήποτε προστασία που παρέχεται από εμάς είναι δευτερεύουσα και δεν υπερβαίνει οποιαδήποτε ισχύουσα ασφάλεια που είναι διαθέσιμη σε εσάς ή σε οποιονδήποτε άλλο οδηγό, από οποιαδήποτε άλλη πηγή, πρωτογενή, επιπλέον, δευτερογενή ή ενδεχομένως με οποιοδήποτε τρόπο. Αν αυτή η προστασία επεκτείνεται κατά νόμο σε οποιονδήποτε δεν επιτρέπεται από τη Συμφωνία Ενοικίασης για την οδήγηση του αυτοκινήτου ή σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή περιστατικό όπου δεν προβλέπεται να καλύπτεται από τη Συμφωνία Μίσθωσης, η οικονομική ευθύνη οριοθετείται στη δικαιοδοσία στην οποία θα συμβεί ατύχημα.
Συμφωνείτε ότι μπορούμε να παρέχουμε κάλυψη βάσει πιστοποιητικού αυτοσφάλισης ή συμβολαίου ασφαλιστηρίου ή και των δύο, κατ' επιλογήν.

Σε κάθε περίπτωση, ένα αντίγραφο του συμβολαίου και /ή του πιστοποιητικού θα είναι διαθέσιμο για την δική σας επιθεώρηση στο κεντρικό μας γραφείο. Κατανοείτε ότι εκτός κ αν απαιτείται από τον εφαρμοστέο νόμο, δεν θα παρέχουμε: (α) κάλυψη για πρόστιμα, ποινές, τιμωρητικές ή παραδειγματικές αποζημιώσεις, (β) κάλυψη σωματικού τραυματισμού ή θανάτου σας, ενώ δεν είστε οδηγός, ή οποιουδήποτε μέλους της οικογένειάς σας, ή της οικογένειας του οδηγού που σχετίζονται με πρώτη συγγένεια, γάμο ή υιοθεσία και διαμένουν μαζί σας, ή την οικογένεια του οδηγού, ή κάποιου συνεργάτη που προκύπτει από ή κατά τη διάρκεια απασχόλησης, (γ) υπεράσπιση έναντι οποιασδήποτε αξίωσης, εκτός αν μας ζητηθεί να παράσχουμε πρωτογενή προστασία, αλλά σε τέτοια περίπτωση, όχι μετά που τα ισχύοντα όρια προστασίας που παρέχουμε, προσφερθούν. (δ) συμπληρωματική αντικειμενική ευθύνη, μη υποχρεωτική ή κατώτατη ασφαλιστική κάλυψη του οδηγού και οποιαδήποτε άλλη προαιρετική ή αμφισβητούμενη κάλυψη, και εσείς και εμείς απορρίπτουμε όλες αυτές τις καλύψεις στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο. Όταν οποιαδήποτε από τις παραπάνω καλύψεις απαιτούνται ή προκύπτουν βάσει νόμου, οι οριοθετήσεις θα είναι οι ελάχιστες απαιτούμενες σύμφωνα με το εφαρμοστέο καταστατικό. Όπου επιτρέπεται από το νόμο, απορρίπτετε τον ανασφάλιστο ή μη ασφαλισμένο οδηγό και όλες τις προαιρετικές ασφαλιστικές καλύψεις αυτοκινήτων και με οποιαδήποτε πολιτική ασφάλισης ή πιστοποιητικό αυτασφάλισης σε σχέση με τη συμφωνία ενοικίασης, για εσάς και για όλους τους επιβάτες του αυτοκινήτου. Καταλαβαίνετε ότι η μη ασφαλισμένη και ασφαλισμένη κάλυψη αυτοκινήτου προστατεύει εσάς και τους άλλους επιβάτες σε ένα αυτοκίνητο για απώλειες και ζημίες που υπέστησαν αν ο τραυματισμός οφείλεται στην αμέλεια ενός οδηγού ο οποίος δεν έχει ασφαλιστική κάλυψη ή δεν έχει επαρκή ασφάλιση για να πληρώσει για ζημίες και ζημίες.
 

Εάν δεν αποδεχθείτε την Ασφάλεια Κλοπής, ή αν το αυτοκίνητο απολεσθεί ή καταστραφεί ως άμεσο ή έμμεσο αποτέλεσμα παραβίασης της παραγράφου 17, ή καταστραφεί ως αποτέλεσμα φυσικού φαινομένου, έχετε την ευθύνη να μας αποζημιώσετε για όλη την απώλεια ή ζημιά του αυτοκινήτου ανεξαρτήτου υπαιτιότητας. Εάν το αυτοκίνητο έχει υποστεί ζημιά, λόγω κλοπής, θα πληρώσετε το εκτιμώμενο κόστος αποκατάστασης, ή αν, κατά τη δική μας ευχέρεια, αποφασίσουμε να πουλήσουμε το αυτοκίνητο σε αυτήν την κατάσταση, θα πληρώσετε τη διαφορά που θα προκύψει από την αγοραία αξία λιανικής πώλησης πριν τη ζημιά, εκτός και αν προβλέπεται διαφορετικά από τον νόμο. Η αποσβεσθείσα λογιστική αξία μπορεί να είναι υψηλότερη από την αγοραία αξία λιανικής. Όπου επιτρέπεται από το νόμο, μας εξουσιοδοτείτε να σας χρεώσουμε για το πραγματικό κόστος επισκευής ή αντικατάστασης χαμένων ή κατεστραμμένων αντικειμένων, όπως τζάμια, καθρέφτες, ελαστικά και κεραία, ως μέρος των χρεώσεων ενοικίασης κατά τη στιγμή της επιστροφής. Εάν το αυτοκίνητο κλαπεί και δεν ανακτηθεί, θα μας πληρώσετε την λογιστική αγοραία αξία του αυτοκινήτου πριν απολεσθεί. Ως μέρος της απώλειας, θα μας αποζημιώσετε επίσης για την απώλεια χρήσης του αυτοκινήτου, ανεξάρτητα από τη χρήση του στόλου μας, καθώς και ένα διοικητικό τέλος μαζί με χρεώσεις ρυμούλκησης και φύλαξης, εάν υπάρχουν ("Τυχαία Ζημία"). Εάν η ευθύνη σας καλύπτεται από οποιαδήποτε ασφάλιση, προνομιακή πιστωτική κάρτα, ταξιδιωτική ασφάλιση ή άλλη τέτοια ασφάλιση ή παροχές, μας εξουσιοδοτείτε να απευθυνθούμε απευθείας στον εκάστοτε πάροχο και μας εκχωρείτε άμεσα όλα τα προνόμια, ώστε να ανακτήσουμε όλες τις επακόλουθες και τυχαίες ζημιές, συμπεριλαμβανομένης αλλά χωρίς δέσμευση, των επισκευών του αυτοκινήτου συν την μειωμένη αξία ή της τιμή λιανικής πώλησης της αγοράς του αυτοκινήτου (μείον την υπολειμματική αξία συν τα έξοδα που προκύπτουν από την ανάκτηση-πώλησης) και όποιες τυχαίες απώλειες και έξοδα διαχείρισης. Εάν λάβουμε την αποζημίωσή μας από τρίτο μέρος αφότου τη λάβουμε από εσάς, θα σας επιστρέψουμε την διαφορά, εάν υπάρξει, μεταξύ του ποσού που καταβάλατε σε εμάς και εκείνου που λάβαμε από το τρίτο μέρος. Εάν ο νόμος μιας δικαιοδοσίας που καλύπτει αυτή τη μίσθωση απαιτεί όρους διαφορετκούς από αυτούς που προβλέπονται στην Σύμβαση Ενοικίασης, για την Πλήρη Απαλλαγή Ευθύνης Ζημιών, όπως εάν η ευθύνη σας για συνηθισμένη αμέλεια περιορίζεται από το νόμο αυτό, ο νόμος αυτός υπερισχύει. Κατανοείτε ότι δεν έχετε εξουσιοδότηση να επισκευάσετε ή να έχετε ήδη προβεί σε επισκευή του αυτοκινήτου χωρίς την ρητή γραπτή συγκατάθεσή μας. Αν επισκευάσετε ή έχετε επισκευάσει το αυτοκίνητο χωρίς τη συγκατάθεσή μας, θα πληρώσετε το εκτιμώμενο κόστος για την αποκατάσταση του αυτοκινήτου στην κατάσταση που βρισκόταν πριν από την ενοικίαση σας. Εάν σας εξουσιοδοτήσουμε να επισκευάσετε το αυτοκίνητο και το κόστος επισκευής είναι ευθύνη μας, θα σας επιστρέψουμε τις επισκευές μόνο εάν μας δώσετε την απόδειξη επισκευής.

Αφορά σε ορισμένες χρήσεις του αυτοκινήτου και άλλες ενέργειες που εσείς ή ο οδηγός ενδέχεται να λάβετε ή να μην λάβετε, που μπορεί να παραβιάζουν τη συμφωνία ενοικίασης. Η ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ, ΑΥΤΟΜΑΤΩΣ ΘΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΕΙ ΤΗΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝΙΣΜΟ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΔΕΚΤΕΙ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ, ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ, ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ, ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΖΗΜΙΩΝ (LDW) Ή ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΖΗΜΙΩΝ (PDW). ΕΠΙΣΗΣ ΣΑΣ ΚΑΘΙΣΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΣΕ ΕΜΑΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ, ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ, ΕΠΙΣΧΕΣΕΙΣ, ΚΟΣΤΗ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΚΟΣΤΗ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΘΟΥΝ. Παράβαση αυτής της παραγράφου αποτελεί αν συμβεί κάτι από τα ακόλουθει: Α. Χρησιμοποιείτε ή επιτρέπετε να χρησιμοποιηθεί το αυτοκίνητο: 1) από οποιονδήποτε άλλον εκτός από τον δηλωμένο οδηγό, όπως ορίζεται στην παράγραφο 6, 2) να μεταφέρετε επιβάτες ή περιουσία προς ενοικίαση ή παραπάνω επινάτες από όσες είναι οι ζώνες αυτοκινήτου, 3) να ρυμουλκείτε ή ωθείτε οτιδήποτε, 4) να συμμετάσχετε σε αγώνες, δοκιμασίες, διαγωνισμούς ή να οδηγείτε σε μη ασφαλτωμένο δρόμο, 5) ο οδηγός να είναι υπό την επήρεια αλκοόλ, ή άλλης ουσίας, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, οποιουδήποτε ομοσπονδιακώς ελεγχόμενης ουσίας που απαριθμείται βάσει του νόμου περί ελεγχόμενης ουσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων φαρμάκων που επηρεάζουν την οδήγηση και τα αντανακλαστικά του οδηγού, σύμφωνα με το εφαρμοσμένο δίκαιο. 6) για συμπεριφορά που θα μπορούσε να θεωρηθεί εγκληματική, ως κακούργημα ή πλημμέλημα, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς ελεγχόμενης ουσίας ή λαθρεμπορίου, κλεμμένων αγαθών, παράνομων συσκευών ή προσώπων που προστατεύονται από απαγορεύσεις κατά της εμπορίας ανθρώπων, 7) απερίσκεπτη οδήγηση ή υπερφόρτωση, ή 8) οδήγηση του αυτοκινήτου σε απαγορευμένες χώρες ή περιοχές χωρίς την άδειά μας. Β. Εσείς ή ο πρόσθετος οδηγός, εξουσιοδοτημένος ή μη: 1) δεν ενημερώσει εγκαίρως την RentCar.gr για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια του αυτοκινήτου όταν συμβεί ή όταν ενημερωθεί για αυτό και δεν μας παρέχει γραπτή έκθεση ατυχήματος / συμβάντος ή δεν συνεργασθεί στην αντίστοιχη έρευνά μας, 2) Όπου απαιτείται από τον νόμο, να μην έχει αναφέρει ότι υπέπεσε σε ατύχημα στην επιβολή του νόμου, 3) εάν απέκτησε το αυτοκίνητο μέσω απάτης ή ψευδούς δήλωσης, 4) εάν άφησε το αυτοκίνητο χωρίς πάρει τα κλειδιά ή να κλείσει και να κλειδώσει τις πόρτες, και όλα τα παράθυρα και έτσι το κιβώτιο ή το αυτοκίνητο, ή όποιο μέρος αυτού, να κλαπεί ή να βανδαλισθεί, ή 5) όποια εκ προθέσεως ή με ηθελημένο σκοπό παραβίαση, προκαλέσει ή επιτρέψει ζημιά στο αυτοκίνητο. Γ. Εσείς ή ο πρόσθετος οδηγός, εξουσιοδοτημένος ή μη, επιτρέφει το αυτοκίνητο εκτός ωραρίου και το αυτοκίνητο είναι κατεστραμμένο, ή βανδαλισμένο ή έχει απολεσθεί ή εσείς δεν λάβατε τα σωστά βήματα για να ασφαλίσετε το αυτοκίνητο, τα κλειδιά, την κλειδοθήκη, ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή ελέγχου εισόδου και εκκίνησης αυτού. Δ. Οδήγηση ή λειτουργία του αυτοκινήτου παράλληλα με τη χρησιμοποίηση οποιασδήποτε ασύρματης συσκευής επικοινωνίας ή οποιασδήποτε άλλη συσκευής που είναι ικανή να λαμβάνει ή να μεταφέρει τηλεφωνικές επικοινωνίες, ηλεκτρονικά δεδομένα, ηλεκτρονική αλληλογραφία ή μηνύματα κειμένου, θεωρούνται παραβίαση των όρων της παρούσης Σύμβασης Ενοικίασης.

Ίδια στάθμη καυσίμου στο ντεπόζιτο. Θα εφαρμοσθεί τέλος ανεφοδιασμού, εάν ο ενοικιαστής επιστρέψει το αυτοκίνητο με λιγότερο καύσιμο. Επίσης, θα χρεωθεί για το καύσιμο που λείπει.

Ο ενοικιαστής οφείλει να πληρώσει ή να μας επιστρέψει όλα τα πρόστιμα, κυρώσεις, τόκους και έξοδα δικαστηρίου για στάθμευση, κυκλοφορία, διόδια και άλλες παραβάσεις, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων φύλαξης και λοιπών εξόδων που προκύπτουν από τη μίσθωση σας. Θα καταβάλετε επίσης ένα λογικό ποσό για τα έξοδα διαχείρισης, σε σχέση με οποιαδήποτε παραβίαση της συμφωνίας ενοικίασης, όπως και για την ανάκτηση ή την αποκατάσταση του αυτοκινήτου για τον οποιονδήποτε λόγο. Συμφωνείτε ότι μπορούμε, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, να πληρώσουμε όλα τα εισιτήρια, τις παραπομπές, τα πρόστιμα, και τις κυρώσεις για λογαριασμό σας απευθείας στην αρμόδια αρχή και εσείς θα μας αποζημιώσετε για αυτά που πληρώσαμε στην αρμόδια αρχή ή στους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους τους, για τα έξοδα διαχείρισης και τις αμοιβές δικηγόρων ή τα υπόλοιπα δικαστικά έξοδα που θα αναλάβουμε. Συμφωνείτε και αναγνωρίζετε ότι συνεργαζόμαστε με όλους τους ομοσπονδιακούς, κρατικούς / επαρχιακούς, δημοτικούς και τοπικούς υπαλλήλους που σχετίζονται με την επιβολή αυτών των παραβάσεων για να παραχωρήσουμε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, που μπορεί να ζητηθούν ή να απαιτηθούν. Εσείς μας εξουσιοδοτείτε να διαθέσουμε αυτές τις πληροφορίες, αλλά και τα στοιχεία της πιστωτικής / χρεωστικής κάρτας που αφορούν τη μίσθωση σας, σε οποιαδήποτε σχετική Υπηρεσία ή σε κάποιον άλλο αντιπρόσωπο που εξουσιοδοτούμε να ενεργεί εξ ονόματός μας, με σκοπό την επεξεργασία αυτών και χρέωση σε εσάς για εισιτήρια, παραπομπές, πρόστιμα και ποινές που υποβλήθηκαν από εσάς ή που κρίθηκαν εναντίον μας ή κατά του αυτοκινήτου, κατά τη διάρκεια της ενοικίασής σας, συν ένα λογικό κόστος διαχείρισης, ανά παραβίαση. Εξουσιοδοτείτε ως αντιπρόσωπό μας κάποιον πράκτορα της εκάστοτε υπηρεσίας ή όποιον άλλο πράκτορα που διορίζουμε να σας χρεώνει άμεσα στην πιστωτική / χρεωστική κάρτα που χρησιμοποιήσατε για την ενοικίαση του αυτοκινήτου. Εσείς εξουσιοδοτείτε την κάθε υπηρεσία διαχείρισης, ή άλλο αντιπρόσωπο που σας επιτρέπουμε να επικοινωνεί άμεσα μαζί σας, σχετικά με οποιαδήποτε εισιτήρια, παραπομπές, πρόστιμα και ποινές που έγιναν από εσάς ή που αξιολογήθηκαν εναντίον μας ή κατά του οχήματός μας ενώ αυτό ήταν ενοικιασμένο σε εσάς. Στην περίπτωση που χρησιμοποιήσουμε μία τρίτη υπηρεσία συλλογής ή πράκτορα για την επίλυση οποιονδήποτε εισιτηρίων, αναφορών, προστίμων, κυρώσεων και τόκων, συμφωνείτε να πληρώσετε όλα τα έξοδα και τα τέλη συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των διοικητικών και νομικών εξόδων του εν λόγω αντιπροσώπου, κατόπιν αιτήματος χωρίς διαμαρτυρία. Αναγνωρίζετε ότι δεν έχετε δικαίωμα να αμφισβητήσετε οποιαδήποτε τέτοια παράβαση ή να εισαγάγετε οποιαδήποτε άλλη ένσταση εκτός από ενοχή, ή να μην αμφισβητήσετε, εκτός αν συναινέσουμε στη δράση σας, υπό την προϋπόθεση ότι η ποινή για την παράβαση είναι μόνο η πληρωμή χρημάτων και δεν περιλαμβάνει άλλες διοικητικές, αστικές ή ποινικές κυρώσεις. Συμφωνείτε να αποζημιώσετε εμάς και κάθε άλλον πράκτορα που αξιολογούμε ως αθώο για οποιαδήποτε τέτοια εισιτήρια, παραπομπές, πρόστιμα, ποινές, τόκους και διαχειριστικά τέλη.

Θα πρέπει να υπερασπίζεστε, να αποζημιώνετε και να διατηρείτε, την γονική και τις θυγατρικές εταιρείες μας αβλαβείς από όλες τις απώλειες, υποχρεώσεις, ζημίες, τραυματισμούς, αξιώσεις, απαιτήσεις, αποζημιώσεις, έξοδα, δικηγορικά έξοδα και άλλα έξοδα που πραγματοποιήθηκαν με οποιονδήποτε τρόπο από αυτή τη μίσθωση, τη χρήση του αυτοκινήτου από εσάς ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων αξιώσεων ή υποχρεώσεων έναντι τρίτων Μπορείτε να υποβάλετε αξίωση στον ασφαλιστή σας για τέτοια γεγονότα ή απώλειες. αλλά σε κάθε περίπτωση, θα έχετε την τελική ευθύνη απέναντί μας για όλες αυτές τις απώλειες. Παραιτείστε οποιασδήποτε αξίωσης εναντίον μας για τυχαίες, ειδικές ή επακόλουθες ζημιές σε σχέση με την ενοικίαση. Συμφωνείτε ότι εάν η εκμίσθωση πραγματοποιείται σε χώρο που διαχειρίζεται ένας Δικαιούχος Άδειας Χρήσης της RentCar.gr, οποιοσδήποτε ισχυρισμός από εσάς, συμπεριλαμβανομένου ενός ισχυρισμού που αφορά αθέμιτη, παραπλανητική ή ασυνήθη συμπεριφορά, το αποκλειστικό σας δικαίωμα και έννομη προστασία είναι κατά της RentCar.gr και όχι της γονικής ή των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρείες.

Η εταιρεία μας δεν είναι υπεύθυνη για απώλεια ή κλοπή ή ζημιά σε οποιαδήποτε προσωπική περιουσία εντός ή επί στο αυτοκίνητο, σε οποιοδήποτε όχημα υπηρεσίας, όπως φορτηγό ή λεωφορείο, εντός των εγκαταστάσεων μας ή που έχει παραληφθεί ή χειριστεί από εμάς, ανεξαρτήτου υπαιτιότητας. Θα είσαστε υπεύθυνος σε εμάς για δηλώσεις άλλων που αφορούν σε απώλεια ή ζημιά, που προκαλείται από την ιδιοκτησία σας.

Αν χρησιμοποιείται πιστωτική ή χρεωστική κάρτα η οποία εκδίδεται από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα τέλη μας χρεώνονται σε άλλο νόμισμα εκτός από το Ευρώ, το πλήρες ποσό των χρεώσεων σας θα μετατραπεί σε νόμισμα χρέωσης του λογαριασμού καρτών από εμάς εκτός εάν μας έχουν δώσει εντολή να μην εκτελέσουμε τη διαδικασία μετατροπής στο προφίλ του προσωπικού λογαριασμού σας ή να υποβάλαμε γραπτό αίτημα εκ των προτέρων για να γίνει η μετατροπή νομίσματος από τον εκδότη της κάρτας σας. Εάν χρησιμοποιείτε μία πιστωτική ή χρεωστική κάρτα που έχει εκδοθεί από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι επιβαρύνσεις χρεώνονται σε άλλο νόμισμα εκτός από το Ευρώ, το πλήρες ποσό των χρεώσεων θα μετατραπεί στο νόμισμα χρέωσης του λογαριασμού καρτών με μας εκτός εάν μας έχετε δώσει εντολή να μην εκτελέσουμε τη διαδικασία μετατροπής στο προφίλ του προσωπικού λογαριασμού σας ή να σας υποβάλουμε γραπτή αίτηση εκ των προτέρων για να γίνει η μετατροπή νομίσματος από τον εκδότη της κάρτας σας. Η μετατροπή θα βασίζεται στην ισοτιμία του πρακτορείου Reuters ή άλλη ανεξάρτητη υπηρεσία παροχής στοιχείων και θα ενσωματώσει μια χρέωση επεξεργασίας που δεν υπερβαίνει το 3% που εφαρμόζεται σε όλα τα ποσά που σχετίζονται με τη συναλλαγή. Η εν λόγω χρέωση θα αντικαταστήσει την επιβάρυνση για τη διαδικασία μετατροπής νομίσματος που εφαρμόζει ο εκδότης της τράπεζάς σας. Κατανοείτε ότι ο εκδότης της κάρτας σας έχει μια διαδικασία μετατροπής νομίσματος, ότι έχετε επιλέξει να μην χρησιμοποιήσετε τη διαδικασία μετατροπής νομισμάτων του εκδότη της κάρτας σας, και ότι δεν θα έχετε καμία προσφυγή κατά του εκδότη της κάρτας σας σε σχέση με οποιοδήποτε θέμα που σχετίζεται με τη μετατροπή νομίσματος ή την αποκάλυψή του.

Οι επιβαρύνσεις που συνίστανται στην ενοικίασή σας μπορεί να υπόκεινται σε επανεξέταση κατά την επιστροφή. Θα πληρώσετε τυχόν λάθος χρεώσεις, που θα προκύψουν και θα λάβετε επιστροφή χρημάτων για όποιες υπερχρεώσεις παρατηρηθούν στην αναθεώρηση.

Σε περίπτωση που δεν πληρωθούν όλα τα ποσά που δηλώνονται στη Σύμβαση Ενοικίασης, συμπεριλαμβανομένων όλων των επιβαρύνσεων, φόρων, προστίμων, και οτιδήποτε σχετίζεται με την ενοικίαση του αυτοκινήτου περιλαμβανομένων, χωρίς περιορισμούς, πληρωμή για απώλεια ή ζημιά του αυτοκινήτου, έξοδα ενοικίασης, παρκαρίσματος, πρόστιμα για παράβαση φαναριών και άλλων, διόδια, ρυμούλκηση, φύλαξη και τέλη κατάσχεσης, θα προβούμε στις παρακάτω ενέργειες: α) Συμφωνείτε να πληρώσετε ένα τέλος καθυστέρησης του 1 & 1/2 % μηνιαίως για το προηγούμενο υπόλοιπο ή το υψηλότερο επιτόκιο που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, όποιο από τα δύο είναι μικρότερο (συλλογικά, "Χρεώσεις"). (β) Συμφωνείτε επίσης να πληρώσετε οποιαδήποτε κόστη προκύψουν για την είσπραξη τέτοιων χρεώσεων, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των δικαστικών εξόδων και των αμοιβών δικηγόρου, επιπλέον των διοικητικών τελών, του κόστους ανάκτησης, των ανεπαρκών αμοιβών και των τελών είσπραξης (συλλογικά "Κόστη” ). Εάν προβλέπεται από τον νόμο, εξουσιοδοτείτε εμάς και τον αντιπρόσωπό μας, να επικοινωνήσει μαζί σας ή με τον εργοδότη σας, στον χώρο εργασίας σας σχετικά με την πληρωμή οποιονδήποτε χρεώσεων ή εξόδων. Συμφωνείτε επίσης ότι εμείς ή οι εκπρόσωποί μας μπορούμε να αποκτήσουμε πρόσβαση στις προσωπικές πληροφορίες που μας δώσατε σε κάθε προσπάθεια για να εισπράξουμε οποιεσδήποτε χρεώσεις ή έξοδα στο πλαίσιο αυτής της ενότητας και να χρησιμοποιήσουμε τη διεύθυνση που μας έχετε παραχωρήσει στο Συμβόλαιο Ενοικίασης, ή σε οποιοδήποτε προφίλ πελάτη, για την αποστολή οποιονδήποτε απαιτήσεων ή ειδοποιήσεων συλλογής. (γ) Στην περίπτωση που παρουσιάζετε μία πιστωτική ή χρεωστική κάρτα για την πληρωμή, κατανοείτε ότι μπορούμε να αναφέρουμε οποιαδήποτε περίπτωση ανεπαρκούς κεφαλαίου στο κατάλληλο οργανισμό πιστοποίησης πιστοληπτικής ικανότητας και επίσης μας εξουσιοδοτείτε να κοινοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες της πιστωτικής ή χρεωστικής σας κάρτας σε οποιονδήποτε τρίτο εκπρόσωπο και επίσης εξουσιοδοτείτε εμάς ή τους αντιπροσώπους μας να χρεώσουν τα ποσά που μας οφείλονται, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων, τις Χρεώσεις και τα Κόστη που προαναφέρονται, στην εν λόγω πιστωτική ή χρεωστική κάρτα.

Προ-Δίκης Διαδικασία Επίλυσης Διαφωνιών: Πριν από την άσκηση αγωγής σε οποιαδήποτε διαδικασία (συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων, σε επιμέρους διαδικασία διαιτησίας ή σε διαδικασίες επίλυσης μικροδιαφορών), εσείς και η RentCar.gr συμφωνείτε ότι έκαστος θα πρέπει να δώσει στο άλλο μέρος γραπτή ειδοποίηση αγωγής η οποία να έχει ασκηθεί 30 ημέρες πριν την έναρξη της διαδικασίας και ύπαρξης καλής πίστης και εύλογης επιβολής για την επίλυση της διαφοράς. Εάν σκοπεύετε να διεκδικήσετε μία αγωγή εναντίον της RentCar.gr , θα πρέπει να στείλετε γραπτή ειδοποίηση αγωγής στην: RentCar.gr Ε.Ε, Χριστομιχάλη Ξυλούρη 62-65, Ηράκλειο, Κρήτη, 71304, Υποχρεωτικό: Νομικό Τμήμα. Εάν η RentCar.gr σκοπεύει να προβεί σε αγωγή εναντίον εσάς, θα πρέπει να στείλουμε τη γραπτή ειδοποίηση, αλλά δεν θα έχουμε καμία υποχρέωση να προβούμε σε προνομιακές διαπραγματεύσεις διευθέτησης κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου των 30 ημερών. ΚΑΜΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Ή ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΠΡΟ-ΔΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΔΕΝ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΥΘΥΝΗ Η ΖΗΜΙΑ (Η ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΥΤΩΝ). Επίλυση Διαφορών: (Δεν εφαρμόζεται αν η δεσμευτική διαιτησία απαγορεύεται από τον νόμο). Εκτός αν άλλως παρέχεται παρακάτω, στην περίπτωση μίας διαφωνίας που δεν μπορεί να επιλυθεί ανεπίσημα μέσω της διαδικασίας επίλυσης διαφωνιών προ-δίκης, όλες οι διαφωνίες μεταξύ εσάς και της RentCar.gr, που προκύπτουν σχετικά με ή σύμφωνα με την ενοικίασή σας ενός αυτοκινήτου από την RentCar.gr και η Σύμβαση Ενοικίασης θα πρέπει να εκδίδονται αποκλειστικά με δεσμευτική διαιτησία. Εσείς και η RentCar.gr συμφωνείτε ότι κάθε τέτοια διαιτησία θα πρέπει να διεξάγεται σε ατομική βάση και όχι σε κατηγοριοποιημένη, ενοποιημένη ή αντιπροσωπευτική διαδικασία διαιτησίας. Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε διάταξη της Σύμβασης Ενοικίασης περί του αντιθέτου, εάν η απαλλαγή κατηγορίας στην προηγούμενη φράση κριθεί άκυρη ή μη εκτελεστή, ούτε εσείς ούτε εμείς έχουμε το δικαίωμα να επιδιώξουμε την επίλυση διαφορών με υποχρεωτική διαιτησία. Εάν είστε ιδιώτης (αντί, για παράδειγμα, εταιρεία, συνεργάτης ή άλλη μορφή οντότητας ή μη-φυσικού προσώπου), στην περίπτωση που (1) η αγωγή σας είναι μικρότερη από 8783.40 ευρώ ή 10.000 δολάρια, και (2) μπορείτε να αποδείξετε ότι τα κόστη διαιτησίας θα είναι απαγορευτικό, σε σύγκριση με τα κόστη της δίκης, η RentCar.gr θα καταβάλει όσο περισσότερο από τα έξοδα κατάθεσης και ακρόασης σχετικά με την διαιτησία όσο ο δικαστής θεωρήσει απαραίτητο για να αποφευχθεί η απαγόρευση της διαιτησίας σε σύγκριση με τα δικαστικά κόστη. Αυτή η συμφωνία διαιτησίας υπόκειται στην τοπική νομοθεσία. Η απόφαση του δικαστή μπορεί να κατατεθεί σε οποιοδήποτε αρμόδιο δικαστήριο. Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε διάταξη της Σύμβασης Ενοικίασης, το συμβαλλόμενο μέρος συμφωνεί ότι εάν η RentCar.gr επιδιώξει να διαγράψει ή να τροποποιήσει ουσιωδώς την συμφωνία διαιτησίας από αυτήν την διάταξη επίλυσης διαφωνιών, οποιαδήποτε τέτοια διαγραφή ή ουσιώδης τροποποίηση δεν θα ισχύει για οποιαδήποτε ατομική αγωγή(-ες) από τις οποίες έχετε ήδη στείλει ειδοποίηση στην RentCar.gr. Οι διαφωνίες και αγωγές που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα ενός πταισματοδικείου, καθώς και οι διαφωνίες και αγωγές περί σωματικής βλάβης και/ή ζημιάς ή απώλειας στο αυτοκίνητο που σχετίζεται με την ενοικίασή σας από την RentCar.gr, εξαιρούνται από την προηγούμενη διάταξη επίλυσης διαφωνιών.

Ανά πάσα στιγμή μπορεί να προσφέρουμε επιπλέον υπηρεσίες ή/και προϊόντα με σχετικούς όρους και προϋποθέσεις ή όρους χρήσης. Εάν αγοράσετε και/ή χρησιμοποιήσετε αυτές τις υπηρεσίες ή προϊόντα, συμφωνείτε να δεσμευθείτε υπό τους σχετικούς όρους και προϋποθέσεις ή τους όρους χρήσης. Οποιαδήποτε επιπλέον μονάδα, δεν αποτελεί μέρος του αυτοκινήτου. Έχετε την ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά στην εν λόγω μονάδα και των εξαρτημάτων αυτής, ανεξαρτήτου υπαιτιότητας ακόμη και αν έχετε αποδεχθεί οποιαδήποτε επιπλέον ασφάλεια. Εάν η μονάδα και/ή τα εξαρτήματα αυτής απολεσθούν ή υποστούν ζημία τέτοια ώστε, κατά τη δική μας διάκριση, χρειάζονται επισκευή ή αντικατάσταση, θα πληρώσετε σε εμάς την εν λόγω επισκευή ή την εξ' ολοκλήρου αξία λιανικής. Εάν επιστρέψετε τη μονάδα, σε τοποθεσία διαφορετική αυτής της ενοικίασης χωρίς τη δική μας εξουσιοδότηση, θα πληρώσετε για μη εξουσιοδοτημένη επιστροφή.

Χρησιμοποιούμε συσκευές εντοπισμού GPS για να εντοπίσουμε την τοποθεσία των αυτοκινήτων που μπορεί να έχουν καθυστερήσει να επιστραφούν από την προγραμματισμένη ημέρα και ώρα επιστροφής, έχουν αναφερθεί ως κλεμμένα, ύποπτα για απώλεια, κλοπή ή εγκατάλειψη ή να έχουν απαιτηθεί ή να έχουν ζητηθεί υπό την επιβολή του νόμου, ή για τον εντοπισμό αυτοκινήτων που έχουν υποστεί βλάβη και μπορεί να χρειάζονται οδική βοήθεια, όταν είμαστε σίγουροι ότι υπάρχει έκτακτη ανάγκη που αποτελεί απειλή στην ασφάλειά σου ή την ασφάλεια του άλλου ατόμου, ή αν χρειαστεί προς υπεράσπιση, προστασία ή επιβολή δικαιωμάτων σε σύνδεση με τη χρήση των προϊόντων και/ή των υπηρεσιών μας. Δεν θα πρέπει να προσδοκείτε ιδιωτικότητα ή εμπιστευτικότητα σχετικά με τους χώρους όπου οδηγείτε το αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια της ενοικίασης

Εξοπλισμός. Ορισμένα αυτοκίνητα έχουν συσκευές που παρακολουθούν την κατάσταση του αυτοκινήτου, την απόδοση και λειτουργία, την κατανάλωση καυσίμου, την απόσταση που διανύθηκε, την τοποθεσία και όποια άλλη πληροφορία (Τα “Συνδεδεμένα Δεδομένα Αυτοκινήτου”), και μπορούν να μεταφέρουν αυτά τα δεδομένα σε εμάς, σε τρίτους προμηθευτές και/ή στον κατασκευαστή του αυτοκινήτου. Τέτοιες επικοινωνίες είναι ενεργοποιημένες συνεχώς, ακόμη και αν άλλες υπηρεσίες ή άλλα μέσα στο αυτοκίνητο είναι απενεργοποιημένα. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι το αυτοκίνητο με αυτά τα χαρακτηριστικά θα είναι διαθέσιμο τη στιγμή της ενοικίασης. Οι εν λόγω συσκευές θα πρέπει να έχουν εγκατασταθεί από εμάς, ή από τον κατασκευαστή του αυτοκινήτου. Εάν οι συσκευές έχουν εγκατασταθεί από τον κατασκευαστή του αυτοκινήτου, τότε ο κατασκευαστής θα επεξεργασθεί τα Συνδεδεμένα Δεδομένα Αυτοκινήτου, σύμφωνα με την ανακοίνωση περί απορρήτου. Εμείς δεν παρέχουμε στον κατασκευαστή του αυτοκινήτου τα προσωπικά σας δεδομένα , εκτός και αν έχουμε εξουσιοδοτηθεί από εσάς, ή είναι απαραίτητο σε σχέση με την παροχή υπηρεσιών που παρέχονται μέσω του συγκεκριμένου κατασκευαστή αυτοκινήτων, ή εάν απαιτείται από το νόμο. Μπορούμε να συνάψουμε συμφωνίες με τους κατασκευαστές αυτοκινήτων για να λάβουμε ορισμένα ή όλα τα δεδομένα Συνδεδεμένου Αυτοκινήτου που συλλέγονται από αυτές τις συσκευές. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα τρίτο μέρος για να επεξεργαστούμε τα δεδομένα Συνδεδεμένου Αυτοκινήτου εκ μέρους μας. Ωστόσο, δεν παρέχουμε στο τρίτο μέρος τα προσωπικά σας δεδομένα, εκτός εάν έχουμε εξουσιοδοτηθεί από εσάς, και κρίνεται απαραίτητο σε σχέση με την παροχή υπηρεσιών που παρέχονται από το εν λόγω τρίτο μέρος ή απαιτείται από το νόμο.

Χρήσεις. Αν υπάρχει ως εξοπλισμός και όπου επιτρέπεται από τον νόμο, χρησιμοποιούμε αυτές τις συσκευές και τα Συνδεδεμένα Δεδομένα Αυτοκινήτου γα κάποιους ή όλους από τους παρακάτω σκοπούς: (i) να παρέχουμε ορισμένα στοιχεία των υπηρεσιών μας σε εσάς, για παράδειγμα εξ αποστάσεως κλείδωμα/ξεκλείδωμα, εξ αποστάσεως απενεργοποίηση μηχανής και αυτόματη μεταφορά δεδομένων οχήματος όπως τοποθεσία, χιλιομετρητής, επίπεδο καυσίμου και άλλα δεδομένα κατά τη διάρκεια της ενοικίασης, (ii) να διαχειριζόμαστε την ενοικίασή σας, για παράδειγμα την έναρξη της ενοικίασης, αλλαγή ή αναβάθμιση του αυτοκινήτου σας, (iii) να επεξηγούμε καλύτερα τη σωστή χρήση των οχημάτων μας, (iv) να βελτιστοποιήσουμε τις δραστηριότητές μας, (v) να βοηθήσουμε στη διεκπεραίωση οποιωνδήποτε αξιώσεων ευθύνης ή υλικής ζημιάς, (vi) να παρέχουμε υπηρεσίες οδικής βοήθειας, (vii) να βοηθάμε στην αποκατάσταση των αυτοκινήτων που έχουν καθυστερήσει, χαθεί ή αναφερθεί ως κλεμμένα ή ύποπτα για απώλεια ή κλοπή, (viii) να αναπτύξουμε νέα προϊόντα και υπηρεσίες και να βελτιώσουμε τα ήδη υπάρχοντα προϊόντα και υπηρεσίες, (ix) να ανταποκρινόμαστε στα ζητήματα επιβολής του νόμου και/ή τις ρυθμιστικές αρχές, (x) να ανταποκρινόμαστε όπως απαιτείται για την υπεράσπιση, την προστασία και επιβολή των δικαιωμάτων μας σε σχέση με τη χρήση των προϊόντων και/ή των υπηρεσιών μας, (xi) να προστατεύσουμε τα δικαιώματα και/ή την ιδιοκτησία της RentCar.gr ή των τρίτων μερών, (xii) όταν είμαστε βέβαιοι ότι υπάρχει έκτακτη ανάγκη λόγω απειλής της προσωπικής σας ασφάλειας ή κάποιου άλλου ατόμου, ή σε άλλες περιπτώσεις στις οποίες λογικά πιστεύουμε ότι τα αυτοκίνητά μας χρησιμοποιούνται ή έχουν χρησιμοποιηθεί κατά παράβαση του νόμου ή σε διάπραξη εγκλήματος και (xiii) να συμμορφωνόμαστε με τον νόμο. Τα Συνδεδεμένα δεδομένα αυτοκινήτου, συγκεντρώνονται, χρησιμοποιούνται, διατηρούνται και αποκαλύπτονται για σκοπούς που αναφέρονται στην ενότητα “Απόρρητο” παρακάτω.

Απόρρητο. Συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και δημοσιεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε συνεργάτες της RentCar.gr, σε δικαιούχους και άλλα τρίτα μέρη για να: (α) παρέχουμε και να διαχειριστούμε τις υπηρεσίες που αιτείσθε, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης εταιρικών εκπτώσεων και προγραμμάτων επιβράβευσης πελατών, (β) για τη διενέργεια σχετικού ελέγχου ταυτότητας, πιστότητας, ασφάλειες, διπλώματος οδήγησης και πιστωτικούς ελέγχους, (γ) για να διατηρήσουμε, να αναπτύξουμε και να βελτιώσουμε την διοίκηση και διαχείριση των υπηρεσιών μας, (δ) να προστατεύσουμε τα ενδιαφέροντά μας και την επιβολή των δικαιωμάτων μας, επιδιώκοντας διαθέσιμες λύσεις ή περιορισμό ζημιών που μπορεί να συμβούν, (ε) να προστατεύσουμε τα δικαιώματα, την ιδιωτικότητα, την ασφάλεια και/ή την ιδιοκτησία εσάς και άλλων, (στ) να συμμορφωνόμαστε με ή όπως επιτρέπεται από τον νόμο, και (ζ) να σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με τα αγαθά και τις υπηρεσίες που πιστεύουμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν, εκτός και αν το αρνηθείτε. Μπορείτε να ορίσετε τη χρήση και δημοσιοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων για διαφημιστικούς σκοπούς και μπορείτε να έχετε πρόσβαση ή να προβαίνετε σε διόρθωση αυτών. Δείτε επίσης την ενότητα “Σύνδεση Δεδομένων Αυτοκινήτου και Τοποθεσίας” παραπάνω. Αυτές οι πληροφορίες μπορεί αν χρησιμοποιούνται από εμάς κατά τη διάρκεια και μετά την περίοδο ενοικίασης (αν επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία). Για να σας παρέχουμε υπηρεσίες ή κατά την διάρκεια των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων, μπορεί να χρειαστεί να μεταφέρουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τοποθεσίες εκτός της χώρας που έχετε ενοικιάσει το αυτοκίνητο, και τα προσωπικά σας δεδομένα μπορεί να υπόκεινται σε νόμους άλλων χωρών. Αιτώντας και χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε ρητώς με την συλλογή, την χρήση και την δημοσιοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων όσο ο νόμος το επιτρέπει. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις πρακτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων, παρακαλώ όπως δείτε την πλήρη Δήλωση Απορρήτου που μπορεί να βρείτε στην ιστοσελίδα μας www.rentcar.gr, ή γράφοντας στην διεύθυνση RentCar.gr , Χριστομιχάλη Ξυλούρη 62-65, Ηράκλειο Κρήτης, 71304.

Μπορεί να μεταφέρουμε τα δικαιώματά μας και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις σε τρίτο μέρος, αλλά αυτό δεν θα επηρεάσει τα δικαιώματά σας ή τις υποχρεώσεις του παρόχου σύμφωνα με την Σύμβαση Ενοικίασης. Μπορείτε να μεταφέρετε τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις σας που αναφέρονται σε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις σε κάποιο άλλο πρόσωπο, εκτός και αν συμφωνήσουμε εγγράφως. Εάν αποτυγχάνουμε να επιμείνουμε ότι εκτελείτε οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις σας, ή αν δεν επιβάλουμε τα δικαιώματά μας εναντίον σας, ή αν καθυστερούμε να προβούμε σε αυτό, δεν σημαίνει ότι έχουμε παραιτηθεί των δικαιωμάτων μας εναντίον σας και δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να συμμορφωθείτε με αυτές τις υποχρεώσεις. Εάν αποποιηθούμε ορισμένης ευθύνης από εσάς, θα πρέπει να γίνει μόνο εγγράφως, και αυτό δεν σημαίνει ότι αυτομάτως παραιτούμαστε από τυχόν μεταγενέστερες ευθύνες από εσάς. Κάθε μία από τις διατάξεις της Σύμβασης Ενοικίασης λειτουργούν ξεχωριστά. Εάν οποιοδήποτε δικαστήριο ή αρμόδια αρχή αποφασίσει ότι οποιαδήποτε διακριτή διάταξη είναι παράνομη ή μη εφαρμόσιμη, οι λοιπές διατάξεις θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ και θέση.

Συμφωνείτε να συνεργαστείτε και να συντονιστείτε με την RentCar.gr γενικώς και να λάβετε οποιαδήποτε δράση που λογικά ζητείται από την RentCar.gr σε σχέση με (i) την Σύμβαση Ενοικίασης, (ii) την χρήση και επιστροφή του αυτοκινήτου, και (iii) τυχόν διαφορές, ενέργειες, διαδικασίες, αγωγές και έρευνες που σχετίζονται με αυτήν την Σύμβαση Ενοικίασης ή την χρήση του αυτοκινήτου, συμπεριλαμβανομένων και μη εξαιρετέας, της εκτέλεσης και παράδοσης οιωνδήποτε εγγράφων που λογικά ζητούνται από την RentCar.gr, δίδοντας ένορκη μαρτυρία, και λαμβάνοντας οποιεσδήποτε άλλες ενέργειες που η RentCar.gr λογικώς απαιτεί σχετικά με την Σύμβαση Ενοικίασης σας.